Vastuullista koirien kasvatusta vuodesta 1988 lähtien